Kalite – İSG – Çevre Hedefleri ve Taahhütler

MŞB İnşaat’ ta Kalite Yönetim Sistemimizi ve Toplam Kalite Politikamızı eksiksiz uygulayarak oluşturduğumuz Hedefler ve Taahhütlerimiz;

KALİTE HEDEFLERİ VE TAAHHÜTLER 

 • Hizmette verimliliğin ve etkinliğin artmasını sağlamak,
 • Mühendislik çözümleri ile fark yaratmak,
 • Kaliteden ve zamanındalıktan taviz vermeden optimal maliyetlere ulaşmak,
 • Üretim aşamalarında hatayı önlemek,
 • Üretim aşamalarında teknolojik gelişmelerden faydalanmak,
 • Eğitim faaliyetleri ile kadromuzun kalitesini arttırmak, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda sürekli kendini iyileştirmesini sağlamak, bu bilinci oluşturmak,
 • Kurumsallaşan yapımız içinde gerekli koşulları sağlayarak Toplam Kalite Yönetimini oluşturmak ve uygulamak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ

 • Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinde iş gücü ve iş günü kayıplı kaza oluşmasını önlemek,
 • Her şantiyede kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak,
 • Ekipman kullanımına bağlı iş sağlığı ve iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlı ve zamanında bakım yapılmasını sağlamak,
 • Şantiyelerdeki potansiyel risklerin oluşmasını önlenmek,
 • Personelin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitim almasını sağlamak,
 • Tedarikçilerimizin iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi gereklerine uygun olarak çalışmalarını sağlamak.

ÇEVRE HEDEFLERİ

 • Tüm çalışanlara çevre eğitiminin verilmesi,
 • Merkez ve şantiyelerde yangın eğitim ve tatbikatlarının yapılması,
 • Üretimde çıkan her tür atıkların ayrı ayrı toplanması ve çevreye zarar vermeden imha edilmesi,
 • Geri dönüşebilen tüm atıkların ayrı ayrı tasnif edilmesi için atık kutularının temin edilmesi ve ilgili yerlere geri dönüşüm için gönderilmesi,
 • Çevreye zarar vermeyen ham madde ve malzemelerin alımı,
 • Bürolarda kağıt tüketiminin azaltılması,
 • Gürültü ölçümünün yaptırılması,
 • Ortamının toz (partikül) ölçümünün yaptırılması.